"Asylum barges" Dutch MP meets "Banning them Forever on Nauru" PM this week

Project SafeCom Inc.
P.O. Box 364
Narrogin
Western Australia 6312
Phone: 0417 090 130
Web: https://www.safecom.org.au/

"Asylum barges" Dutch MP meets "Banning them Forever on Nauru" PM this week

Media Release
Monday April 3 2006 10:15am WST
For Immediate Release
No Embargoes

"According to reporter Barrie Cassidy of ABC's Insiders yesterday, the visit from today till Thursday by Dutch PM Jan Pieter Balkenende may 'throw up some immigration issues', but both the Dutch PM and John Howard have tainted their government's reign with serious undermining of universal human rights," says WA Rights group Project SafeCom.

"While Australia helped to formulate the wording of the International Declaration of Human Rights, including article 14, which stipulates the right to seek asylum in any country, and while the Dutch were central in the formation of the United Nations High Commission for Refugees and while the Dutch have since its formation hosted the International Court of Justice, both countries are guilty of taking away any minimum standard of rights for the world's most vulnerable population group.

"Under the government of Jan Pieter Balkenende, the Dutch imprison outprocessed asylum seekers prior to deporting them from Holland, in two floating barges in the Merwe harbour, a quiet side branch of the harbour of Rotterdam.

"Meanwhile, two Iraqis, who according to UNHCR are genuine refugees, remain on Nauru, unable to go anywhere because ASIO claims they have an "adverse security assessment" - with a tiny detail to this assessment that disables the men:

ASIO refuses to share the details with UNHCR or with ANY country that expresses an interest in taking on the plight of the men, keeping them chained to the island until they die.

Project SafeCom's spokesman Jack H Smit, who grew up in the Netherlands before migrating to Australia, wrote about the socalled "Bajesboten" for the New Matilda online magazine - see https://www.safecom.org.au/bajesboten.htm

According to reports in two major Dutch newspapers, the Telegraaf and NRC Handelsblad, the majority of MP's in the Lower House of the Dutch National Parliament in The Hague - the Tweede Kamer - just a few weeks ago, demanded answers about fire hazards on board the barges, colloquially called "Bajesboten" using a Jiddish term for "prison" (bajes), they demanded explanations about the level of training of guards after one guard - who was also a journalist for another newspaper - had reported that with just one week of training the detention contractor Securicor allowed him to work on the barges, and the MP's wanted answers about multiple rapes by inmates, and drug deals on board the boats.

Last week in Parliament, the Justice Minister Donner and Immigration Minister Rita Verdonk defended that the barges were all safe, and dismissed a report by the guard/journalist in the weekly Vrij Nederland about the barges, declaring that the newspaper was wrong.

For more information:

Jack H Smit
Project SafeCom Inc.
[phone number posted]

Kamer wil opheldering bajesboten Rotterdam

De Telegraaf
di 21 mrt 2006, 23:33

DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer eist opheldering van het kabinet over de bajesboten in Rotterdam. De partijen reageren hiermee op bevindingen van een journalist van het weekblad Vrij Nederland, die kort als bewaker op een van de boten werkte.

In het televisieprogramma NOVA vertelde journalist R. van de Griend van Vrij Nederland dinsdag dat hij zonder eerdere ervaring na een cursus van een week diensten mocht draaien op een van de boten.

Uit commentaar van ondere anderen collega-bewakers en leidinggevenden blijkt dat de gevangenisboten onveilig zijn in gevallen van brand en dat het personeel slecht omgaat met de gevangenen.

Bovendien vinden er volgens Van de Griend op de detentieboot Bibby Stockholm veel mishandelingen plaats door de gedetineerden zelf, zoals meervoudige verkrachting.

Volgens de journalist zitten op de bajesboten in Rotterdam ruim vierhonderd illegale vreemdelingen vast. Naast de slechte opstandigheden leven zij vaak ook veel langer opgesloten dan mag, stelde de journalist.

Kamerleden van CDA, VVD, GroenLinks en ChristenUnie eisen een antwoord van het kabinet op de vragen die de journalist van Vrij Nederland oproept. Vooral de slechte brandveiligheid ligt gevoelig na de fatale brand op een detentiecentrum op Schiphol vorig jaar.

In het programma van NOVA reageerde Securicor, het beveiligingsbedrijf op de boten, dat de misstanden op de boten niet bekend zijn bij de directie.

De linkse partijen in de gemeenteraad van Rotterdam hebben in januari al vragen gesteld over de veiligheid in het geval van brand op de boten. De burgemeester van de havenstad wees toen op de conclusie uit een onderzoek op initiatief van minister Donner van Justitie dat alle detentiecentra in Nederland, dus ook de boten, voldoen aan de eisen voor de brandveiligheid.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/article35668701.ece

Donner: bajesboot is toch veilig

NRC Handelsblad
Door een onzer redacteuren
Den Haag, 1 april 2006

De detentie van uitgeprocedeerde asielzoekers op de twee bajesboten in Rotterdam is veilig en het personeel is voldoende gekwalificeerd om op de juiste manier met deze groep om te gaan.

Dat schrijven de ministers Donner (Justitie, CDA) en Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) aan de Tweede Kamer. Alle partijen hadden de bewindslieden gevraagd om te reageren op een artikel in het weekblad Vrij Nederland waarin verslag wordt gedaan van undercover-werkzaamheden op een van de twee boten. Volgens de VN-verslaggever, die er als bewaker werkte, heeft de dagelijkse praktijk hem duidelijk gemaakt dat de brandveiligheid op de boten onvoldoende is, en dat het personeel niet weet om te gaan met deze bijzondere groep gevangenen. Op de boten zouden zich ook regelmatig allerlei gewelddadige situaties voordoen.

De ministers verwijzen naar onderzoeken van de Rotterdamse brandweer en van de inspecteurs van het ministerie van VROM, waarin geen verontrustende conclusies werden getrokken. "Daarin is bevestigd dat qua bouwkundige en brandveiligheidseisen geen sprake is van een specifiek en/of acuut gevaar", aldus Donner in zijn brief, mede namens zijn collega Verdonk. Het calamiteitenplan is volgens hen goed doorgesproken met het personeel, er zijn op de boten voldoende voorzieningen om een begin van brand direct aan te pakken.

De bewindslieden bestrijden met klem dat het personeel op de boten, in dienst van het bedrijf Securicor, onvoldoende opgeleid zou zijn om het werk goed uit te voeren. "Het personeel wordt op vergelijkbare wijze opgeleid als regulier personeel van de Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI). Het personeel wordt bovendien gescreend door het bureau Integriteit en Veiligheid van de dienst en tevens door de afdeling bijzondere wetten van de politie."

Volgens de ministers klopt het beeld dat het weekblad VN schetst over excessen aan boord en ziekteverzuim onder het personeel ook niet: "Dat ligt nu juist lager dan in het reguliere gevangeniswezen."

http://www.nrc.nl/binnenland/article268031.ece

Click to check if this page is Valid HTML 4.01! Click to check if this page contains valid Cascading Style Sheets