Australische vluchtelingen actiegroepen zetten Howard onder druk gedurende de Paasdagen

Project SafeCom Inc.
P.O. Box 364
Narrogin
Western Australia 6312
Phone: 0417 090 130
Web: https://www.safecom.org.au/

Australische vluchtelingen actiegroepen zetten Howard onder druk gedurende de Paasdagen

Nederlands Persverslag
Saturday 12 April 2003 - 23:00 WST
For Immediate Release
No Embargoes

Aktiegroeperingen betrokken met het wanbeleid t.a.v. vluchtelingen in AustraliŽ zijn zichzelf aan het voorbereiden voor een massief spektakel ten zuiden van de woestijn in Zuid-AustraliŽ.

Baxter, het militaire vluchtelingen kamp veertien kilometer vanuit Port Augusta, ligt niet alleen in het midden van het hete klimaat kenmerkelijk voor de AustraliŽrs.

Naast het moordende klimaat zijn er nog meer bloedhete dingen waarover alle aktiegroepen het volledig eens zijn met elkaar: het huidige beleid van John Howard en zijn Immigratie Minister Philip Ruddock moet volledig naar de knoppen.

"De verontmenselijking van de geinterneerden, inklusief meer dan vijftig kinderen, vond niet alleen plaats gedurende de laatste federale verkiezingen in 2001, toen Howard het Noorweegse containerschip "MV Tampa" met een speciaal regiment van storm-troepen overmachtigde," zegt Jack, die volgende week een rol heeft in het internationaal verspreiden van nieuws van de akties - vanaf zijn computer in het kleine landelijke dorpje Narrogin, zo'n 180 km ten zuiden van Perth.

"Het kamp Baxter is ontworpen nadat het kamp Woomera, waar de hekken werden omgeduwd tijdens de Paasdagen vorig jaar - met als resultaat dat de 500 aktivisten hulp konden bieden aan meer dan vijftig ontsnapten, door de wereld was 'ontdekt als een plaats voor een hel'."

"Het ontwerp is een grove schande met het oog op het vluchtelingen-akkoord met de Verenigde Naties, ondertekend door AustraliŽ: het hele kamp is omgeven door een buitenhek met afschrik-draden gewapend met een spanning van 9000 volt."

"Niemand van de zo'n 400 bewoners ziet ooit iets van de horizon - je kunt stukjes van de lucht zien, maar er is geen enkel uitzicht naar buiten, een van de grillige kenmerken van het nieuwe kamp, die me doen denken aan de verstoorde psycho-pathologische houding van de door de actiegroepen verachtte Minister Ruddock."

"Daarover, over de uiterst manipulatieve en verziekte psycho-pathologische houding van Ruddock, zijn we het ook allemaal eens" zegt Jack. Ruddock heeft sinds de laatste verkiezingen kans gezien de Immigratiewet zodanig te 'be-dokteren' dat toegang tot juristen, vertegenwoordigers van mensenrechten en wettelijke adviseurs verbonden met het beroepsproces is gereduceerd tot een absoluut minimum."

De Nederlandse psychiater Maarten Dormaar beschreef de Australische methoden in januari dit jaar in het NRC Handelsblad - na een bezoek aan het eilandje Nauru in de westelijke Stille Oceaan, waar AustraliŽ ook zo'n 500 bootvluchtelingen vasthoudt, zonder enige maximum termijn - "een ziekmakend systeem". Het Handelsblad rapporteerde voor Nederlanders toen ook dat Nauru, en ook Manus, als "eilanden [die] niet toegankelijk zijn voor mensenrechtenactivisten, journalisten en andere pottenkijkers".

"Bijna alle vluchtelingen, opgesloten in de kampen in AustraliŽ lijden aan diepgaande depressieve kwalen. We hebben nu alles gezien", zegt Jack Smit. "We zitten op een groep-zelfmoord te wachten, nadat we in het laatste jaar hongerstakingen hebben gezien, nadat onze vrienden akties hadden ondernomen waarbij ze hun lippen hadden dichtgenaaid, nadat meerderen hun lijven hadden gewond met diepe en herhaalde insnijdingen".

"De afgrijselijke bestaans-pijn en woede - en het uiten daarvan - is zo ongelofelijk 'verboden' met the hitler-achtige controle van het bestaan in de kampen, dat je jezelf kunt voorstellen, dat dit ergens heen moet. Als je geen enkele kant uitkunt, ga je de pijn aan jezelf uitdrukken."

"If heb geen enkel goed woord over voor de huidige behandeling van honderden mensen, die nota bene in de eerste plaats veiligheid en hun rechten onder de VN conventies in AustraliŽ zochten: de Australische vluchtelingen-kampen zijn huiveringwekkende martel-kampen. En voor Philip Ruddock en John Howard is er maar ťťn juiste plaats: het hoogste gerechtshof in de wereld".

Volgende week is het Pasen. En meer dan drieduizend studenten, professionelen, moeders, vaders, misschien zelfs wel kinderen, gaan een internationaal spektakel op touw zetten.

Het martelkamp in Baxter moet eraan. Er zit niets anders op. En de demonstratie volgende week draagt een steentje bij aan die ontwikkeling.

-------------

Voor Nederlandstalige kranten, radio's en televisie-programma's ligt er een nieuws-buitenkansje voor het oprapen gedurende the Paasdagen.

De oprichter en coordinator van de Australische vluchtelingen actiegroep Project SafeCom Inc. is een Nederlandse emigrant die sinds 1979 in West-AustraliŽ woont.

Jack Smit, die zo'n 23 jaar geleden z'n naam 'Jaap' heeft moeten inruilen in AustraliŽ "omdat geen mens die behoorlijk kon uitspreken", vervult een centrale rol in de distributie van Australische en internationale persverslagen, spreekt Nederlands.

-------------

Voor meer informatie:

Jack H Smit
Project SafeCom Inc.
[Phone number posted]

website van Project SafeCom Inc.:
http://www.safecom.org/refugees.htm

De Baxter pagina's:
http://www.safecom.org/baxter.htm

Media pagina:
http://www.safecom.org/media.htm

De Baxter website:
http://www.baxterwatch.net/

Baxter2003 Aktie website:
http://Baxter2003.baxterwatch.net/

Independent Media Melbourne:
http://melbourne.indymedia.org/

Click to check if this page is Valid HTML 4.01! Click to check if this page contains valid Cascading Style Sheets